Pozvánka na zasedání Akademického senátu HAMU dne 10. 9. 2020

 

Vážení členové akademické obce HAMU,

 přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu HAMU, které se uskuteční

 

ve čtvrtek 10. září 2020 od 11 hod v Galegii HAMU

 

Program:

  1. Schválení navrženého programu
  2. Akreditační spisy nových bakalářských studijních programů
  3. Vyhláška děkana – přijímací řízení (druhý řádný termín) do studijního oboru Hudební teorie
  4. Projednání došlých nominací na rektora/rektorku AMU pro funkční období 2021-2025
  5. Různé a dotazy hostů

 

25. August 2020

.