Pozvánka na zasedání Akademického senátu HAMU dne 27. 10. 2020

Vážení členové akademické obce HAMU,

přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu HAMU, které se uskuteční

v úterý 27. října 2020 od 9 hod formou online jednání

Odkaz pro připojení zde.

 

Program:

1. Schválení navrženého programu
2. Vyhláška děkana – přijímací řízení do bakalářských studijních oborů – změna nutné úrovně znalosti českého jazyka pro cizince
3. Informace předsedy AS – posun termínu voleb do AS HAMU a konsekvence s tím spojené
4. Různé a dotazy hostů

26. October 2020

.