Výsledky voleb zástupců HAMU do akademického senátu AMU

Ve dnech 13. a 14. února 2018 proběhly na celé AMU volby do Akademického senátu AMU a dne 19. února proběhly na HAMU opakované volby do studentské komory AS AMU.

 

Konečné výsledky – zvoleni byli:

 

Zaměstnanecká komora:

  1. Ondřej Urban
  2. Ivo Kahánek
  3. Noemi Zárubová – Pfeffermannová

 

Studentská komora:

1.    Matouš Pěruška

2.    Michaela Mochnáčová

 

 

Písemný protokol o průběhu opakované volby zástupce HAMU do studentské komory AS AMU

 

Kompletní informace o průběhu voleb, volebních výsledcích na celé AMU a doplňujících volbách na FAMU zde:
https://www.amu.cz/cs/vse-o-amu/organy-amu/akademicky-senat/200/

doc. Adam Halaš

20. February 2018

.