Pozvánka na zasedání Akademického senátu HAMU dne 24. 6. 2021

Vážení členové akademické obce HAMU,

přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu HAMU, které se uskuteční 
ve čtvrtek 24. června 2021 od 10:00 hod. kombinovanou formou, prezenčně v Orchestrálním sále 
a online
na tomto odkazu Klikněte sem a připojte se ke schůzce

Jednání akademického senátu je veřejné. 
1)    Schválení navrženého programu
2)    Podrobnější informace k jednotlivým položkám návrhu rozdělení finančních prostředků HAMU na rok 2021 poskytnuté tajemnicí fakulty, host Ing. J. Krotilová, tajemnice fakulty
3)    Výroční zpráva o činnosti a hospodaření HAMU za rok 2020, host prof. I. Klánský, děkan
4)    Podmínky přijímacího řízení do bc. studijních programů pro akad. rok 2022/2023 (přijímačky vypsány podle nových akreditací), host prof. I. Klánský, děkan
5)    Možnost online formy přijímacího řízení do bakalářského studia, host doc. S. Hořínka, 
6)    Strategický záměr fakulty (SZ) pro období 2021+, host prof. I. Klánský, děkan
7)     Vyhlášení děkanských voleb – zahájení výběru kandidáta na jmenování děkanem HAMU
8)    Větší dostupnost nádob na tříděný odpad na HAMU, host Ing. J. Krotilová, tajemnice fakulty
9)    Různé a dotazy hostů

Podklady k programu zasedání jsou dostupné zde


 

17. June 2021

.