Program zasedání AS HAMU dne 15. 3. 2018 od 15 hod. v zasedací místnosti HAMU č. 1028

  1. Schválení zápisu z předcházejícího zasedání
  2. Informace pro zápis o schválení dalšího člena Umělecké rady HAMU per rollam, které proběhlo 16. 2. 2018
  3. Podněty od senátorky Moniky D. Nguyenové, host prof. Klánský, děkan
  4. Podnět z katedry skladby, osobně doplní doc. Rataj
  5. Projednání návrhu Statutu HAMU, host prof. Klánský, děkan
  6. Projednání návrhu přiřadit novou kompetenci proděkanům – ústní informaci podá prof. Klánský, děkan
  7. Různé
6. March 2018

.