Pozvánka na zasedání Akademického senátu HAMU dne 7. 10. 2021

Vážení členové akademické obce HAMU,

přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu HAMU, které se uskuteční 

ve čtvrtek 7. října 2021 od 14 hod. v zasedačce HAMU, online na odkazu Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Program:

Program:
*1)    Kooptace nového člena/členky studentské komory AS HAMU z důvodu rezignace studentského senátora
2)    Schválení navrženého programu
**3)     Volba místopředsedy za studentskou komoru AS HAMU
4)    Projednání akreditačních spisů (Ph.D. Skladba, NMgr. Zpěv a operní režie, NMgr. Dirigování, NMgr. Zvuková tvorba a hudební režie)
5)    Nominace studentské komory senátu - jeden zástupce studentů do KVH fakulty
6)     Antidiskriminační platforma/tým AMU – informace podá předseda Ondřej Urban
7)    Měsíční periodikum vydávané studenty - podnět senátorky Elišky Zamouřilové
8)    Různé a dotazy hostů

*; ** změna programu, důvodem je rezignace podaná v pátek 1. 10. 2021 na pozici studentského senátora a místopředsedy za studentskou komoru AS HAMU
 

Podklady k programu zasedání jsou dostupné zde

30. September 2021

.