Návrhy na výběr kandidáta na jmenování děkana pro funkční období 2022 – 2026


V souladu s Jednacím řádem AS HAMU ze dne 4. 2. 2021, Článkem 3, odstavcem 6 sděluji, že ke dni 6. 10. 2021 eviduji jeden návrh a ke dni 7. 10. 2021 tři návrhy na kandidáta na jmenování děkanem HAMU pro volební období 20222 – 2026. Všechny čtyři nominace byly podány členy akademické obce a splňují potřebné náležitosti. Na všech čtyřech návrzích je jako kandidát na děkana nominován prof. Ivan Klánský. 

doc. Ing. MgA. Ondřej Urban, Ph.D.
předseda Akademického senátu Hudební a taneční fakulty AMU v Praze
 

7. October 2021

.