Pozvánka na shromáždění akademické obce a následné zasedání Akademického senátu HAMU dne 23. 11. 2021

Vážení členové akademické obce HAMU,

přijměte prosím pozvání na shromáždění akademické obce a následné zasedání Akademického senátu HAMU, které se uskuteční v úterý 23. listopadu 2021 v Galerii HAMU od 15 hod. 

Shromáždění akademické obce HAMU je svoláno za účelem představení kandidáta na jmenování děkanem pro funkční období 2022 – 2026. 

Průběh tohoto shromáždění včetně včetně následné volby děkana bude možné sledovat online na odkaze Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.
Účast senátorů stejně jako samotná volba bude probíhat pouze prezenčním způsobem. 

Program:

  1. Schválení navrženého programu
  2. Hlasování o složení volební komise
  3. Volba děkana Hudební a taneční fakulty AMU v Praze pro funkční období 2022 - 2026
12. November 2021

.