SHROMÁŽDĚNÍ AKADEMICKÉ OBCE - INFORMACE PŘEDSEDY AS HAMU

Vážené členky a členové akademické obce,

dovoluji si Vás tímto informovat o svém rozhodnutí, že setkání akademické obce HAMU před zahájením volby budoucího děkana HAMU proběhne, jak je stanoveno v usnesení AS HAMU

v úterý 23. 11. 2021 od 15 hod., ale vzhledem k rychle se horšící pandemické situaci se toto shromáždění uskuteční pouze v online formě na tomto odkazu Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.
 
V Galerii budou prezenčně přítomni pouze senátoři, tajemnice AS HAMU, kandidát a další hosté z řad vedení HAMU i AMU.

Stále platí, že kandidát na jmenování děkanem HAMU představí sebe a svou koncepci a zodpoví dotazy členů akademické obce. Ty bude možno klást v rámci online schůzky.
Po skončení tohoto shromáždění se bude Akademický senát HAMU usnášet o návrhu na jmenování děkana HAMU.

doc. Ing. MgA. Ondřej Urban, Ph.D.
předseda Akademického senátu Hudební a taneční fakulty AMU v Praze
 

19. November 2021

.