Program zasedání akademického senátu dne 25. 4. 2018 od 14 hod v zasedací místnosti HAMU č. 1028

 

1) Schválení navrženého programu

2) Schválení zápisu z předcházejícího zasedání

3) Projednání návrhu rozpočtu HAMU na rok 2018

4) PR školy (fakulty) - vizuální stránka

5) Podnět k vytvoření a zavedení nového předmětu: Výuka práva pro autory a interprety

6) Různé

25. April 2018

.