Pozvánka na zasedání Akademického senátu HAMU dne 7. 5. 2019

 

Vážení členové akademické obce HAMU,

 přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu HAMU, které se uskuteční

 

v úterý 7. května 2019 od 14 hod v zasedací místnosti AMU.

 

Předběžný program jednání:

1)           Schválení navrženého programu

2)           Projednání žádosti o akreditaci studijního programu Pedagogika tance v bakalářském stupni studia v kombinované formě, host prof. Václav Janeček 

3)           Projednání podmínek přijímacího řízení do studijního programu Pedagogika tance v bakalářském stupni studia v kombinované formě, host prof. Václav Janeček 

4)           Body postoupené z předcházejícího zasedání

4)           Různé a dotazy hostů

17. April 2019

.