Pozvánka na zasedání Akademického senátu HAMU dne 17. 6. 2019

 

Vážení členové akademické obce HAMU,

 

přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu HAMU, které se uskuteční

v pondělí 17. června 2019 od 14 hod v zasedací místnosti HAMU, č. dv. 1028.  

Na jednání jsou jako hosté přizváni prof. Ivan Klánský, děkan a prof. Vlastimil Mareš, studijní proděkan.

 

Program:

  1. Schválení navrženého programu
  2. Projednání podmínek přijímacího řízení do Bc. stupně studia pro akademický rok 2020/2021
  3. Projednání návrhu výroční zprávy o činnosti fakulty za rok 2018
  4. Informace děkana o návrhu personální změny ve funkci vedoucího Katedry skladby HAMU
  5. Podněty senátora M. Rataje
  6. Různé a dotazy hostů
31. May 2019

.