Přístup do aplikace Henle Library

 

Informace o přihlášení :

Na stránce www.henle-library.com  si vytvořte účet (z IP adresy školy). 

Pak si nainstalujte aplikaci na iPad nebo tablet.
V případě dotazů nebo problémů kontaktujte knihovnu.

27. December 2021

.