MgA. Monika ŠTÚROVÁ

Referent správního úseku, Odborný projektový pracovník

E-mail: monika.sturova@hamu.cz
Phone: 234 244 188

Workplace:
  • Katedra tance
  • Odd. OPVV rektorátu
FOTO


.