prof. Vlastimil MAREŠ

Dohody - provoz-THP, Profesor - proděkan

E-mail: vlastimil.mares@hamu.cz
Phone: 234 244 135

Workplace:
  • Katedra dechových nástrojů
  • Odd. OPVV rektorátu

Courses here
FOTO


.