prof. Mgr. Helena KAZÁROVÁ, Ph.D.

Profesor, Dohody - provoz-THP

E-mail: helena.kazarova@hamu.cz
Web: https://www.hartigensemble.cz/index.php/o-nas/umelecke-vedeni; https://amu-cz.academia.edu/HelenaKaz%C3%A1rov%C3%A1
Phone: 234 244 190

Workplace:
  • Katedra tance
  • Sekretariát HAMU

Consultation hours:
Tuesday 2:30-3:45 PM (after mutual agreement)

Courses here
FOTO

"Dance is a special kind of memory of the mankind."

Accomplishments & CV

2020

Curator of the Dance section for the Exhibition "Aristocratic Festvivities", to be opened in 2022 in Český Krumlov


2019

2nd edition of the book "Baroque dance forms" (in Czech, with English resumé and CD/DVD)


2011

Professor of Dance Art


2008

Book "Baroque Ballet in Central Europe" (in Czech with English resumé)


2005

Book "Baroque dance forms" (in Czech with English resumé)


2004

Ph.D.


2001

Associate Professor of Dance Art


1990

Lecturer at the Department of Dance


1989

Started to read lectures at the Department of Dance


1983

Graduated at the Academy of Performing Arts in Prague (Dance Department, specialisation in Dance Theaory)


Publication and creative activities

viz též díla autorky v databázi Historického ústavu AV ČR:

https://biblio.hiu.cas.cz/authorities/24633

Přes 100 článků, recenzí a kritik (Hudební rozhledy, Lidové noviny, Taneční listy, Taneční aktuality ap.), 2 odborné knihy (Barokní taneční formy, AMU 2019 2. vydání; Barokní balet ve střední Evropě, AMU 2008)

Odborná publikační činnost (výběr):

- KAZÁROVÁ, Helena: Dvorský balet u dvora Leopolda I. jako součást tradice i moci. In: Katalog výstavy Leopoldinské slavnosti. Muzeum umění Olomouc, 2017

- KAZÁROVÁ, Helena: Revealing the Genius. Staging Angiolini´s Didone abbandonata. In: Tanz in Italien. Italienischer Tanz in Europa 1400-1900. Freiburg 2016, s. 233-237;

- KAZÁROVÁ, Helena (ed): Tanec a balet v Čechách, Čechy v tanci a baletu. Praha 2016. ISBN 978-80-7331-371-5, tamtéž KAZÁROVÁ, Helena: Zora Šemberová – z Čech až na kraj světa, s. 49-55;

- KAZÁROVÁ, Helena: Hercovo gesto jako tlumočník duševního prožitku: příklady extroverze v divadle druhé poloviny 18. století. In: Petr Pavelec – Pavel Slavko (eds.), Metodika pro přípravu a realizaci historicky poučených festivit v prostředí hradů a zámků – I., Praha 2015, s. 58-65;

- KAZÁROVÁ, Helena: Výstupy ve stylu commedie dell´arte. In: Petr Pavelec – Pavel Slavko (eds.), Metodika pro přípravu a realizaci historicky poučených festivit v prostředí hradů a zámků – I., Praha 2015, s. 65-75;

- KAZÁROVÁ, Helena: „Anžto vy znáte můj pokleslý vkus...“ Josef Adam ze Schwarzenbergu a jeho zámecké divadlo v Českém Krumlově v letech 1766-1768 – nové poznatky a souvislosti. In: Hudební věda, roč. L, číslo 1-2, 2013, s. 23-47;

- KAZÁROVÁ, Helena: Profesionální tanečnice v pozdně barokní společnosti: Marie Salléová. In: Profese tanečníka: mezi obdivem a odsouzením. AMU Praha 2013, s.12-30;

- KAZÁROVÁ, Helena: The Forbidden Kate and the Prague Student: Issues of nation and political context in social dances under Maria Theresa Habsburg. In Dance and Society. (ed. Barbara Segal and Bill Tuck) Proceedings of a Conference held at Farnham Castle, Surrey, 16-18 March 2012, Cambridge 2013, s. 15-21;

Umělecká činnost (výběr):

- 2019 – Choreografie a režie melodramu Kirké v historicky poučené interpretaci (hudba: Václav Praupner, premiéra 3.7.2019, Letní scéna HAMU, Florea Theatrum)

- 2018 - choreografie opery Muzio Scevola (Amadei/Bononcini/Haendel)

- 2017 – Komplexní autorská realizace představení v historicky poučené interpretaci: Mozartiana

- 2017 - Komplexní autorská realizace představení v historicky poučené interpretaci: Claudio Monteverdi: Il ballo delle ingrate

- 2016 – Komplexní autorská realizace představení v historicky poučené interpretaci: Ludwig van Beethoven: Gli uomini di Prometeo (Prométheovi lidé aneb moc hudby a tance), op. 43.

- 2015 - Komplexní autorská realizace představení v historicky poučené interpretaci: Gasparo Angiolini: Didone abbandonata (Opuštěná Didó);

- 2015 - Komplexní autorská realizace představení v historicky poučené interpretaci:

G. Ph. Telemann: Daniel v jámě lvové;

- 2014 - Komplexní autorská realizace představení v historicky poučené interpretaci:

Giuseppe Scarlatti: Armida.

CV in PDF

.