prof. PhDr. Jan HYVNAR, CSc.

Dohody V+V, Dohody - pedagogický proces, Dohody - provoz-THP

E-mail: jan.hyvnar@hamu.cz
Phone: 234 244 287

Workplace:
  • Oddělení V+V HAMU
  • Katedra nonverbálního divadla
  • Odd. OPVV rektorátu

Courses here
No picture


.