doc. MgA. Mgr. Michal RATAJ, Ph.D.

Docent

E-mail: michal.rataj@hamu.cz
Web: ['www.michalrataj.com']
Phone: 234 244 141

Workplace:
  • Katedra skladby

Consultation hours:
upon prior agreement, dle individuální domluvy

Courses here
FOTO

composition, electro-acoustic music, radioart, film music, sound studies, sound performance

Accomplishments & CV

2020

OSA prize for the most successful composer abroad


2020

A Study of Aphasia (NODO 2020, Ostrava, CZ)


2019

MOVIS - concerto for piano and large orchestra (premiere Ostrava Days 2019)


2019

Přidejte nový záznam ...


2018

Přidejte nový záznam ...


2018

Přidejte nový záznam ...


2017

Přidejte nový záznam ...


2017

Přidejte nový záznam ...


2008

Přidejte nový záznam ...


Publication and creative activities

:: ODBORNÉ PUBLIKACE ::

Tomáš Dvořák, Slavomír Hořínka, Michal Rataj, Jan Trojan: Zvukoprostor, prostorozvuk. NAMU 2018.

Michal Rataj: Everyone can be composer today – full stop or question mark? Musicologica Brunensia, ppp 43-52. Brno 2017.

Michal Rataj: Počítač jako živý instrumentální part, in: Opus Musicum 2013/4, s 6 -16.

Michal Rataj, ed.: Zvukem do hlavy. Sondy do současné audiokultury. NAMU 2012.

Michal Rataj, Martin Flašar, Daniel Matej, ed.: Electronic music today: Where are we going and what are we doing? Masarykova univerzita 2015.

Michal Rataj, Gilberto Agostinho, Daniel Bartoš, Matouš Hejl, Jakub Rataj, Jan Trojan: Dotknout se zvuku, in: Opus Musicum 2015/4, s. 58 - 80.

Michal Rataj: Zvuk a význam v perspektivách současného vysokého hudebního školství a mediálních reálií radioartu, in: Július Fujak, ed.: Otáz(ni)ky hudobnej semiotiky a estetiky. Nitra 2010, s. 145 - 156

Michal Rataj: Electroacoustic Music and Selected Concepts of Radio Art. PFAU Verlag 2010, ISBN 978-3-89727-405-1

Petr Bakla: Michal Rataj – Building visual world without pictures. An Interview in: Czech Music, 1 / 2009, s. 3 – 14.

Lukáš Jiřička: Michal Rataj, in: HIS Voice 5/2008, s. 32 - 35.

Petr Šrámek: Mou snahou je vyjádřit gesto zvukem. Rozhovor s Michalem Ratajem, in: Souvislosti 1 / 2009, s. 179 – 190.

Michal Rataj: Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu. AMU & KANT, Praha 2007.

Michal Rataj: Prix Europe 2006 – 20 let evropské mediální špičky, in: DISK, 18, 12 / 2006, s. 146 – 148.

Michal Rataj: Několik poznámek k pluralitě v hudebním myšlení, in: Opus Musicum 5/2000, s. 31 –35


.