doc. MgA. Adam HALAŠ, Ph.D.

Docent - proděkan, vedoucí katedry, Dohody - provoz-THP

E-mail: adam.halas@hamu.cz
Phone: 234 244 189, +420 731 845 833

Workplace:
  • Katedra nonverbálního divadla
  • Odd. OPVV rektorátu

Courses here
FOTO


.