doc. MgA. Adam HALAŠ, Ph.D.

Docent - proděkan, vedoucí katedry

E-mail: adam.halas@hamu.cz
Web: ['http://www.hamu.cz/katedry/katedra-pantomimy']
Phone: 234 244 133, ['+420 731 845 833']

Workplace:
  • Katedra nonverbálního divadla

Courses here
FOTO


.