Ing. Zdeněk OTČENÁŠEK, Ph.D.

Dohody - pedagogický proces, Vedoucí výzkumný a vývojový pracovník

E-mail: zdenek.otcenasek@hamu.cz
Web: https://www.hamu.cz/cs/veda-a-vyzkum/vedecka-pracoviste/marc/
Phone: 234 244 163

Workplace:
  • Katedra zvukové tvorby HAMU
  • Výzkumná centra HAMU

Courses here
No picture

Publication and creative activities

https://www.hamu.cz/cs/veda-a-vyzkum/vedecka-pracoviste/marc/prehled-publikacni-cinnosti/


.