MgA. Jan TROJAN, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností

E-mail: jan.trojan@hamu.cz
Web: ['http://jantrojan.cz']
Phone: 234 244 141, ['+420 604 861 284']

Workplace:
  • Katedra skladby

Courses here
FOTO

COMPOSITION, ACOUSTIC ECOLOGY, SOUNDSCAPE, RADIOART, SOUND STUDIES, PERFORMANCE

Publication and creative activities

Trojan, Jan: HUDBA K SIRÉNĚ. Akustický signál artikulovaný hudebním nástrojem ve formě hudební kompozice nebo performance, In: Krtička, Jan, Mrkus, Pavel, Eds.: Zvuk a prostředí. JEPU, Ústí nad Labem 2020, s. 114-121. ISBN 978-80-7561-268-7

Trojan, Jan: „2018: AUGMENTACE ZVUKOVÉ REALITY“. In: Rataj, Michal – Hořínka, Slavomír – Trojan, Jan – Dvořák, Tomáš. Zvukoprostor – Prostorozvuk. Praha: Nakladatelství AMU, 2018, s. 183–213. ISBN 978-80-7331-486-9

Trojan, Jan: AUTORSKÁ REFLEXE AKUSTICKÉ EKOLOGIE A SOUNDSCAPE V KONTEXTU SVATOJAKUBSKÉ POUTĚ In: Zvukem do hlavy. Sondy do současné audiokultury, Akademie múzických umění - Český rozhlas, Praha 2012, s. 77-83. ISBN 978-80-7331-229-9

Trojan, Jan: AKUSTICKÁ EKOLOGIE A SOUNDSCAPE V KONTEXTU MULTIMÉDIÍ, Triga, Praha 2011. ISBN 978-80-9045-064-6


.