Michaela ŠLAPALOVÁ

Odborná sekretářka, Dohody - provoz-THP

E-mail: michaela.slapalova@hamu.cz
Phone: 234 244 168

Workplace:
  • Zvukové studio HAMU
  • Odd. OPVV rektorátu
Bez obrázku