doc. MgA. Irvin VENYŠ, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností - proděkan, Referent správního úseku

E-mail: irvin.venys@hamu.cz
Web: www.irvinvenys.cz
Phone: 234 244 133

Workplace:
  • Katedra dechových nástrojů
  • Odd. OPVV HAMU

Vyučované předměty zde
FOTO