doc. MgA. Irvin VENYŠ, Ph.D.

Docent - proděkan, Dohody - provoz-THP, Odborný projektový pracovník

E-mail: irvin.venys@hamu.cz
Web: www.irvinvenys.cz
Phone: 234 244 133

Workplace:
  • Katedra dechových nástrojů
  • Odd. OPVV HAMU
  • Odd. OPVV rektorátu

Vyučované předměty zde
FOTO