prof. PhDr. Jiří ŠTILEC, CSc.

Profesor - vedoucí katedry, Dohody - provoz-THP

E-mail: jiri.stilec@hamu.cz
Web: www.arcodiva.cz
Phone: 234 244 143

Workplace:
  • Katedra hudební produkce
  • Odd. OPVV HAMU

Vyučované předměty zde
FOTO