PhDr. Aleš DVOŘÁK

Odborný pracovník v oboru elektroakustiky, Odborný asistent, Dohody V+V

E-mail: ales.dvorak@hamu.cz
Phone: 234 244 170

Workplace:
  • Zvukové studio HAMU
  • Katedra zvukové tvorby HAMU
  • Výzkumná centra HAMU
Bez obrázku