Dance Education - Moderní a současný tanec

bachelor

Guarantor

From 2022/23.


Guarantor

doc. Mgr. Mahulena KŘENKOVÁ

Docent, Dohody - provoz-THP

E-mail: mahulena.krenkova@hamu.cz
Phone: 234 244 140

Workplace: Katedra tance#Odd. OPVV rektorátu
Contact detail
FOTO doc. Mgr. Mahulena KŘENKOVÁ