Music and Dance Faculty HAMU
Malostranské náměstí 258/13 

Department secretary:
+420 234 244 139

Naděžda Václavíková
nadezda.vaclavikova@hamu.cz
 
Office hours:
Monday-Friday 8-12
for a meeting outside working hours please contact the secretary
room 1057, Liechtenstein palace

MgA. Miroslav SEKERA

vedoucí oddělení Phone: 234 244 139 Open hours: po předchozí domluvě Person detail
Photo