Music and dance faculty AMU
Malostranské náměstí 258/13 
 
Department secretary:
+420 234 244 141

PhDr. Slávka FIŠEROVÁ, Ph.D.
slavka.fiserova@hamu.cz
 
Office hours:
Monday-Friday 10:00 - 14:00
for a meeting outside working hours please contact the secretary
room 1057, Liechtenstein palace

prof. Mgr. Radomír PIVODA

vedoucí katedry Phone: 234 244 141 Person detail
Photo

doc. MgA. Jiří NOVOTNÝ

tajemník katedry Phone: 234 244 141 Person detail
Photo