ENTRANCE EXAMS FOR BACHELOR’S AND MASTER’S STUDY PROGRAMMES IN ACADEMIC YEAR 2022/2023 FOR APPLICANTS FROM UKRAINE

 

With reference to Act No. 221/2003 Coll., on temporary protection of foreigners, which provides for a more flexible response to the large number of refugees from Ukraine, and in connection with the faculty traineeships available for refugees from Ukraine already arrived, the HAMU management decided on 13 April 2022 to organise entrance exams for bachelor’s and master’s study programmes in academic year 2022/2023 for applicants from Ukraine. 

HAMU is prepared to announce the admission procedure, including its conditions, in June 2022, with the actual entrance exams taking place in the first half of September 2022. 

To be allowed to sit the exams, applicants must submit an official proof of A2-level Czech language proficiency together with their application.

The entrance exam will consist of two parts: 
1st part – oral interview to test the knowledge of music and dance (according to the study programme) theory
2nd part – talent exam (the requirements for passing the exam will be the same as the requirements for admission to bachelor’s and master’s study programmes in the Czech language). 

The admission procedure conditions will be specified by means of a dean’s directive, subject to discussion and approval by the Academic Senate of HAMU.

Follow our website for more details.
 

In Prague, on 14 April 2022
prof. MgA. Leoš Čepický
HAMU Vice-Dean for Study Affairs

 


 

ІНФОРМАЦІЯ ЗАСТУПНИКА ДЕКАНА З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ НА БАКАЛАВРСЬКІ ТА МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ У 2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ З УКРАЇНИ

З посиланням на Закон № 221/2003 Зб., Про тимчасовий захист іноземців, який забезпечує більш гнучку реакцію на велику кількість біженців з України, та у зв’язку зі стажуванням українських біженців, які вже прибули до Чехії, дозволеним факультетом, керівництво HAMU (Факультет музики та танців Празької академії виконавських мистецтв) прийняло рішення 13.04.2022 р., про організацію вступних іспитів на бакалаврські та магістерські програми навчання у 2022/2023 навчальному році для вступників з України. 


HAMU готова оголосити процедуру прийому, включно з умовами, впродовж червня 2022 р., і самі вступні іспити пройдуть у першій половині вересня 2022 р. 

Умовою для участі в іспитах буде, разом із заявою на вступ, наявність офіційного документу про знання чеської мови на рівні А2.

Вступний іспит буде складатися з двох частин: 
1 частина – іспит зі знання музичної та танцювальної теорії (відповідно до навчальної програми) формою усної співбесіди
2 частина – іспит на талант (вимоги на підтвердження таланту будуть схожими з умовами стандартної процедури прийому на бакалаврські та магістерські програми навчання, які викладаються чеською мовою). 

Конкретні умови процедури прийому будуть визначені розпорядженням декана, яке підлягає розгляду та схваленню Академічним сенатом HAMU.

Для ознайомлення з детальною інформацією, стежте за нашим веб-сайтом.


Прага, 14. 4. 2022 р.
проф. Леош Чепіцки
заступник декана HAMU з навчальної роботи

25. April 2022