Ročníkový koncert - PAVLA MAZANCOVÁ - housle

25. February 2018
16:00

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále.
klavírní spolupráce odb. as. Halka Klánská

Program: W. A. Mozart, B. Smetana, L. Janáček, B. Martinů

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.