Mezinárodní ZOOM konference ČHR

1. October 2021 10:00 -
2. October 2021 10:00ODPOVÍDÁ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM TRHU PRÁCE?
CO VÍME? CO JE MOŽNÉ ZLEPŠIT A JAK?

(klasická hudba+)

 • Pořadatel: Česká hudební rada-IDU ve spolupráci s HAMU, ASOPS, EAC, PEARLE
 • Termín:
  • 1. 10. 2021, 10:00 Mezinárodní část
  • 2. 10. 2021, 10:00 Česká část
 • Formát: ZOOM – Link bude publikován na stránce www.chr-cmc.org a zaslán na maily přihlášených účastníků.
 • Kontakt: lenka.dohnalova@chr-cmc.org
 • Deadline pro aktivní účastníky 23.9.2021 23:59
 • Formát příspěvku: ppt max. 30 minut, možné video s ppt při osobní absenci.

Téma:

Popsat situaci a její možný vývoj z hlediska školství, potenciálních zaměstnavatelů, úřadů, oborových asociací a dalších odborníků, poskytujících poradenství, školení a informace.

Konkrétní možné motivační otázky:

 • Co a kdo a jakým způsobem mapuje trh práce v oblasti klasické hudby? (pracoviště, projekty). Můžete projekty představit? Realizují se v mezinárodní spolupráci, národní spolupráci, nebo spíše samostatně na různých pracovištích vlastní vypracovanou metodikou?
 • Lze získat data pouze z hudebního sektoru, segmentu vážné hudby, nebo jsou sbírána většinou v širším segmentu performing arts, umění, kultury, služeb…?
 • Má vedení konzervatoří a vysokých škol dostatečné možnosti reagovat na potřeby pracovního trhu? Má o něm přehled? Jak ho získává? Je ve styku s praxí v plné šíři, nebo pouze s částí trhu?
 • Co jim komplikuje optimalizaci v oblasti legislativy, úřední administrace?
 • Jaké nástroje/ podmínky k tomu potřebují?
 • Mají/mohou školy iniciovat (předjímat) iniciovat nové obory, pracovní pozice?
 • Mají studenti možnost poznat své optimální uplatnění vzhledem k osobnosti a dovednostem? (přístup ke koučinku, mentoringu, individualizace obsahu výuky, stáže, workshopy apod.)
 • Na jaké problémy narážejí absolventi při vstupu do praxe nejčastěji? Víme to? Kdo a jak to aktuálně zjišťuje?
 • Jak to vidí potenciální zaměstnavatelé v oblasti školství, umělecké produkce, odborná pracoviště?
 • Co zaměstnavatelé postrádají, které obory/pracovní pozice, kde je naopak převis, jaké dovednosti jsou rozvinuty, které nejsou?
 • Jaká jsou obecně kariérní rizika v oblasti klasické hudby (s přesahem), zejména v orchestrální praxi, v operní produkci, v nezávislé produkci, v odborné práci.
 • Potřebuje obor klasické hudby statut umělce? Jak by měl být nastaven (vzdělání, zdroj příjmu, délka a minimální rozsah praxe…) Jaké povinnosti a benefity v návaznosti na obecný právně-sociální kontext? (překlenovací podpory, výhodné půjčky na základě speciálního pojištění, zvýhodněná školení a poradenství, fyzioterapie apod.)
 • Co považujete aktuálně za nejdůležitější v tomto tématu?

Vice info na https://www.chr-cmc.org/cs/save-the-date-2021

Online

..