Konference pro varhany 2021

13. October 2021 10:00 -
13. October 2021 20:00
Hudební a taneční fakulta AMU v Praze ve spolupráci se spolkem PROVARHANY pořádá 6. ročník Konference pro varhany.

Konference se uskuteční v kombinované formě prezenčně i online.
Prezenční část se uskuteční v Sále Martinů ve středu 13. října 2021 od 10 hodin.

Přednášky budou audiovizuálně zaznamenány a včetně přednášek zahraničních účastníků (kteří se z důvodu pandemie nezúčastní) budou volně zveřejněny na webu.

Martin Horyna - specialista na tabulatury a starou hudbu
Petr Koukal - hlavní organolog NPÚ
Štěpán Svoboda - organolog Pražské diecéze
Jaroslav Tůma - koncertní varhaník a profesor HAMU

Tento výstup vznikl na AMU v Praze v rámci projektu "Konference pro varhany" podpořeného z prostředků účelové podpory na SVV, kterou poskytlo MŠMT v roce 2021.

Sál Bohuslava Martinů

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Similar events


.