Bakalářský koncert - ANETA PÁVKOVÁ - harfa

4. April 2022
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkuje Václav Hořák - kontrabas

Program: L. Spohr, J. de la Presle, G. Pierne, B. Smetana, A. Pávková, J. F. Fischer, B. Andrés
 

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Similar events


.