Absolventský koncert - ŠÁRKA JANÍKOVÁ - klavír

23. April 2022
19:30

VSTUP VOLNÝ DO VYČERPÁNÍ MÍST V SÁLE
spoluúčinkují: Vartui Saribekian – housle, Magdaléna Frantová - violoncello

Program: E. Tubin, F. Poulenc, A. Skrjabin, B. Smetana

Sál Bohuslava Martinů

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Similar events


.