Absolventský koncert - JAN LÍKAŘ - zpěv

24. April 2022
19:30

VSTUP VOLNÝ DO VYČERPÁNÍ MÍST V SÁLE
spoluúčinkují: Magdalena Vaňková – soprán, Anna Moriová – alt, Jakub Dolejš – tenor, Jakub Hliněnský - baryton

klavírní spolupráce Lenka Navrátilová

Program: P. I. Čajkovskij, P. Haas, G. Rossini, G. Verdi, W. A. Mozart, S. Rachmaninov, G. Bizet, G. Verdi
 

Sál Bohuslava Martinů

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.