Ročníkový koncert - KATEŘINA VALÁŠKOVÁ - harfa

22. April 2022
16:00

VSTUP VOLNÝ DO VYČERPÁNÍ MÍST V SÁLE
spoluúčinkují: Filip Martinak – klavír, Tomáš Karpíšek - kontrabas

Program: G. F. Händel, N. Bochsa, F. Godefroid, C. Debussy, B. Smetana/H. Trneček, J. L. Dusík, T. Karpíšek

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.