Absolventský koncert - ADA BÍLKOVÁ - zpěv

20. June 2022
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkují Lucie Laubová – soprán, Volodymyr Bankov - housle

klavírní spolupráce Iryna Romenská

Program: V. Novák, L. Janáček, B. Martinů, M. Schneider-Trnavský, K. Slavický,  A. Dvořák, A. Vivaldi, G. Caccini, C. Saint-Saëns, H. Villa, B. Smetana, G. Gershwin
 

Sál Bohuslava Martinů

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Similar events


.