Absolventský koncert - ŠÁRKA PETŘÍKOVÁ – housle

18. March 2018
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále 

spoluúčinkuje „Krása quartet“ (Jan Palouček – housle, Daniel Menhart – viola, Marie Dorazilová – violoncello)

klavírní spolupráce odb. as. Václav Mácha

Program: L. van Beethoven, E. Ysaÿe, M. Weinberg, A. Dvořák

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.