eroica > re:destructed

17. October 2022
19:30

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Program ze skladeb inspirovaných Beethovenovou Symfonii č. 3 Es dur "Eroica". Z Beethovenových akordů se stanou naše agregáty, z jeho melodií naše textury, z jeho statičnosti naše dynamičnost - a naopak. Beethoven bude znít terrible - a to ne omylem! 

Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 3 Es dur op. 55"Eroica"  (úryvky)
Patrik Kako: .jouissance_e (premiéra)
Richard Grimm: Narušený Beethoven  (premiéra)
Marián Lejava: Amid van dare (facing yesterdays No. 1) (premiéra)
Noemi Savková: Jen v hádance (premiéra) 
Kory Reede: "After" is what we have to live with (premiéra)
Petr Hora:  the truth about LvB (premiéra)

dirigent: Patrik Kako 

Koncert se koná díky finanční podpoře Státního fondu kultury ČR, Ministerstva kultury ČR, MČ Prahy 5, OSA, Nadace Gideona Kleina a HAMU.

Odkaz na FB


 

Gabriel Loci

Holečkova 106/10
150 00 Praha 5 – SmíchovSimilar events


.