Bakalářský koncert - DANIEL KFELÍŘ – zpěv

25. March 2018
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále 

spoluúčinkují: Martina Závodná, Zuzana Kopřivová - zpěv

klavírní spolupráce odb. as. Iryna Romenská

Program: A. Dvořák, G. F. Händel, G. Caccini, B. Martinů, W. A. Mozart, Ch. Gounod

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Similar events


.