MARTIN JIRÁSEK - fagot -  Absolventský koncert

22. March 2023
19:30

Vstup volný do vyčerpání kapacity sálu
spoluúčinkují: Alena Grešlová – klavír, Olga Dlabačová – cembalo, Kateřina Vítečková a Tereza Zahradníková – housle, Karolína Franclíková – viola, Daniel Petrásek – violoncello, Jan Špaček – kontrabas, Cortilia Quintet (Eliška Hejhalová – flétna, Dorota Šimonová – lesní roh, Tereza Tourková – hoboj, Filip Smyček – klarinet, Martin Jirásek – fagot)

Program: J. Pelikán, A. Rejcha, H. Dutilleux, W. Osborne, G. Ligety
 

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Similar events


.