GRATULAČNÍ KONCERT K 80. NAROZENINÁM DOC. LUKÁŠE MATOUŠKA

5. June 2023
19:30

Vstup volný do vyčerpání kapacity sálu
ve spolupráci s Uměleckou besedou            

účinkují: Barbora K. Sejáková a Jan Pták – klavír, Veronika Mráčková – mezzosoprán, Anna Ptáková – klarinet, Martin Matoušek – viola, Milada Šulcová – housle, FAMA Quartet, komorní orchestr Prague Modern 

Program: L. Matoušek

 

Sál Bohuslava Martinů

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Similar events


.