ALESSANDRO MASTRACCI - violoncello - Ročníkový koncert

1. June 2023
19:30

Vstup volný do vyčerpání kapacity sálu
spoluúčinkují: Miranda Frances Nee a Natálie Toperczerová – housle, Alberto Mastracci – viola, doc. Michal Kaňka – violoncello
                                   
klavírní spolupráce: odb. as. Alena Grešlová

Program: L. Janáček, F. Poulenc, G. Verdi, F. Schubert
 

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Similar events


.