Ročníkový koncert - MICHAELA KOZOJEDOVÁ – lesní roh, ANNA BAŠTOVÁ - flétna

27. March 2018
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále.
klavírní spolupráce odb. as. Halka Klánská, odb. as. Jarmila Panochová

Program: J. S. Bach, F. A. Rössler-Rosetti, H. Dutilleux, C. SaintSäens

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.