JAN MUSIL - klarinet - Ročníkový koncert

13. June 2023
19:30

Vstup volný do vyčerpání kapacity sálu
spoluúčinkují: Kateřina Škardová, Tomáš Kůgel a Štěpán Med – klarinet

klavírní spolupráce: odb. as. Daniel Wiesner

Program: R. Schumann, J. Brahms, F. Devienne, A. Grgin, P. M. Dubois, J. Francaix

 

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Similar events


.