Absolventský koncert - CHIKAKO TOMITA – housle

30. April 2018
19:30

100,- Kč (číslovaná verze sálu) 

spoluúčinkují: doc. Stanislav Bogunia – cembalo, Marie Dorazilová –  violoncello, „Komorní orchestr Dvořákova kraje“

klavírní spolupráce doc. Stanislav Bogunia

Program: P. A. Locatelli, J. Brahms, M. Ravel, T. Takemitsu, E. Douša

Sál Bohuslava Martinů

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Similar events


.