Bakalářský koncert - ZUZANA PEKOVÁ – violoncello

7. April 2018
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále 

spoluúčinkují: Pavla Mazancová – housle, Jakub Kocna – viola

klavírní spolupráce: odb. as. Stanislav Gallin

Program: J. S. Bach, R. Schumann, C. Debussy, G. Klein, D. Milhaud

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Similar events


.