Ročníkový koncert - ERI ISHIKAWA – kontrabas

8. April 2018
16:00

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále 

spoluúčinkuje Eduard Šístek - violoncello

klavírní spolupráce doc. Ludmila Čermáková

Program: F. Černý, F. Hertl, Z. Lukáš

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Similar events


.