Bakalářský koncert - ADAM ŠKANDERA – zpěv

23. April 2018
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále 

spoluúčinkuje Eliška Vernerová - zpěv

klavírní spolupráce doc. Katarína Bachmannová

Program: A. Dvořák, F. X. Brixi, G. F. Händel, J. P. Martini, W. A. Mozart

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Similar events


.