Ročníkový koncert - ANETA ŠUDÁKOVÁ- violoncello

5. September 2018
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále 

spoluúčinkuje Marek Blaha - housle

klavírní spolupráce Evgenia Vorobyeva

Program: J. S. Bach, L. van Beethoven, P. I. Čajkovskij

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.